Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια επικοινωνιακή μορφή ψυχοθεραπείας η οποία στηρίζεται σε διαδικασίες και αποτελέσματα που απορρέουν από την αλληλεπίδραση μίας μικρής ομάδας ανθρώπων, μέσω τακτικών συναντήσεων σε ορισμένο χρόνο και τόπο. Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο την προσωπική μας ανάπτυξη μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Είναι πολύ βοηθητική για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην έκθεση, στην εγγύτητα, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις σχέσεις με το άλλο φύλο,  για ανθρώπους που έχουν κοινωνική φοβία, χαμηλή αυτοεκτίμηση και πολλά άλλα. Μέσω της ομάδας το κάθε μέλος παίρνει ανατροφοδότηση για το πώς το βλέπουν τα άλλα μέλη, για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι μαζί του, για κοινές εμπειρίες ή δυσκολίες που έχουν βιώσει, για διεξόδους που μπορεί να βρήκαν. Μαθαίνει να συναναστρέφεται με τα άλλα μέλη, να επικοινωνεί με τα άτομα του άλλου φύλου, να εκφράζεται και να εκτίθεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η ομάδα συντονίζεται και κατευθύνεται από έναν ή δύο θεραπευτές με σκοπό την εξωτερίκευση, επεξεργασία και ανάλυση ψυχικών διεργασιών.Τα μέλη βλέποντας ότι μπορούν να αλλάξουν, να απαλλαγούν και να βελτιώσουν τα συμπτώματά τους στο «εδώ και τώρα», αποκτούν αυτοπεποίθηση και ικανότητες που αφορούν στη διαχείριση των ψυχικών αναγκών τους.

Θεραπεία online

Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική μέσω internet γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τρόπος αυτογνωσίας, θεραπείας για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ψυχοθεραπεία και την αυτοβελτίωση αλλά συμβαίνει να μένουν μακριά από έναν πολύ καλό κι έμπειρο ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή.

Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική είναι μια εμπιστευτική διαδικασία ανάμεσα στον ψυχολόγο και τον πελάτη, κατά την οποία ο ψυχολόγος προσφέρει τις επιστημονικές του υπηρεσίες, βάσει των σπουδών και των ειδικών γνώσεων του.Ο ψυχολόγος δεσμεύεται από το απόρρητο και την δεοντολογία του επαγγέλματος του. Το απόρρητο μπορεί να αρθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Οι διαδικασία παροχής υπηρεσιών Διαδικτυακής Συμβουλευτικής διέπεται από τις αρχές της ISMHO (International Society for Mental Health On Line).

Ατομική Θεραπεία

Η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει τη θεραπεία των ψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων  μέσω της χρήσης ψυχολογικών μεθόδων. Ο  διάλογος ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο αποτελεί την “καρδιά” της θεραπείας. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει κατά τον νόμο να είναι  ψυχίατρος ή ψυχολόγος και να έχει εκπαιδευθεί σε μια ειδική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (π.χ.ψυχαναλυτική, γνωσιακή-συμπεριφορική, πελατοκεντρική, συστημική). Κατά την διάρκεια της ψυχοθεραπείας ο θεραπευόμενος διερευνά και μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τα συνειδητά και ασυνείδητα κίνητρα της συμπεριφοράς του, την βαρύτητα και την επιρροή της ιστορίας του,  προκειμένου να προσαρμόζεται και να λειτουργεί στην ζωή του πιο αποτελεσματικά.  Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η ενίσχυση της αίσθησης του “ευ ζήν” (“well-being”).