Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια επικοινωνιακή μορφή ψυχοθεραπείας η οποία στηρίζεται σε διαδικασίες και αποτελέσματα που απορρέουν από την αλληλεπίδραση μίας μικρής ομάδας ανθρώπων, μέσω τακτικών συναντήσεων σε ορισμένο χρόνο και τόπο. Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο την προσωπική μας ανάπτυξη μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Είναι πολύ βοηθητική για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην έκθεση, στην εγγύτητα, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις σχέσεις με το άλλο φύλο,  για ανθρώπους που έχουν κοινωνική φοβία, χαμηλή αυτοεκτίμηση και πολλά άλλα. Μέσω της ομάδας το κάθε μέλος παίρνει ανατροφοδότηση για το πώς το βλέπουν τα άλλα μέλη, για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι μαζί του, για κοινές εμπειρίες ή δυσκολίες που έχουν βιώσει, για διεξόδους που μπορεί να βρήκαν. Μαθαίνει να συναναστρέφεται με τα άλλα μέλη, να επικοινωνεί με τα άτομα του άλλου φύλου, να εκφράζεται και να εκτίθεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η ομάδα συντονίζεται και κατευθύνεται από έναν ή δύο θεραπευτές με σκοπό την εξωτερίκευση, επεξεργασία και ανάλυση ψυχικών διεργασιών.Τα μέλη βλέποντας ότι μπορούν να αλλάξουν, να απαλλαγούν και να βελτιώσουν τα συμπτώματά τους στο «εδώ και τώρα», αποκτούν αυτοπεποίθηση και ικανότητες που αφορούν στη διαχείριση των ψυχικών αναγκών τους.