Ατομική Θεραπεία

Η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει τη θεραπεία των ψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων  μέσω της χρήσης ψυχολογικών μεθόδων. Ο  διάλογος ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο αποτελεί την “καρδιά” της θεραπείας. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει κατά τον νόμο να είναι  ψυχίατρος ή ψυχολόγος και να έχει εκπαιδευθεί σε μια ειδική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (π.χ.ψυχαναλυτική, γνωσιακή-συμπεριφορική, πελατοκεντρική, συστημική). Κατά την διάρκεια της ψυχοθεραπείας ο θεραπευόμενος διερευνά και μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τα συνειδητά και ασυνείδητα κίνητρα της συμπεριφοράς του, την βαρύτητα και την επιρροή της ιστορίας του,  προκειμένου να προσαρμόζεται και να λειτουργεί στην ζωή του πιο αποτελεσματικά.  Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η ενίσχυση της αίσθησης του “ευ ζήν” (“well-being”).