Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια επικοινωνιακή μορφή ψυχοθεραπείας η οποία στηρίζεται σε διαδικασίες και αποτελέσματα που απορρέουν από την αλληλεπίδραση μίας μικρής ομάδας ανθρώπων, μέσω τακτικών συναντήσεων σε ορισμένο χρόνο και τόπο. Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο την προσωπική μας ανάπτυξη μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Είναι πολύ βοηθητική για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία … Continue reading Ομαδική Θεραπεία