Ατομική Θεραπεία

Η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει τη θεραπεία των ψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων  μέσω της χρήσης ψυχολογικών μεθόδων. Ο  διάλογος ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο αποτελεί την “καρδιά” της θεραπείας. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει κατά τον νόμο να είναι  ψυχίατρος ή ψυχολόγος και να έχει εκπαιδευθεί σε μια ειδική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (π.χ.ψυχαναλυτική, γνωσιακή-συμπεριφορική, πελατοκεντρική, συστημική). Κατά την διάρκεια της ψυχοθεραπείας ο θεραπευόμενος διερευνά και μαθαίνει … Continue reading Ατομική Θεραπεία